Fundusze Europejskie

Firma WIKIERA UCHMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Znaczące udoskonalenie technologii produkcji oprzyrządowania automatów szklarskich.

Kluczowym celem przedmiotowego proj. jest wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych, które umożliwią znaczące
udoskonalenie technologii produkcji oprzyrządowania automatów szklarskich wykorzystywanych do masowego wytwarzania
opakowań szklanych. Dzięki temu udoskonaleniu, Spółka poszerzy ofertę o nową kategorię produktów w postaci foremek
główkowych i ich pierścieni.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 304 718,32 PLN